WITAJCIE
wszelkie podania i prośby dotyczą…ce basenu należy przesyłać‡ poprzez:

Sekretariat
Szkoł‚y Podstwowej nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków
ul. Ostrowskiego 14 
w Tomaszowie Mazowieckim 

wnioski o przyznanie torów na basenie, na kaźdy nowy rok szkolny,
 proszę™ skł‚adać‡:

placówki pedagogiczne do koń„ca lipca,
stowarzyszenia nauczajace pływać do 15 lipca


TU JESTEŚMY
.................. galeria zdjęć‡:
 http://picasaweb.google.com/115844228837375321742
https://plus.google.com/u/0/photos/111921078555474110812/albums

_______________________________________________________
INFORMACJA
28-29 maja (poniedziałek- wtorek) z powodu braku ciepłej wody basen nieczynny. Awaria ciepłowni.


wejścia od 25.06 do 6.07 w tygodniu codziennie
7.00-8.00 SŁUŻBY MUNDUROWE i stowarzyszenia
8.00 - 8.45 komercja + SGS
25-29 czerwiec
od 9.00 do 13..45 półkolonie
o 14.00 do 22.00 KOMERCJA
02-06 lipiec
od 9.00 do 11..45 półkolonie
o 12.00 do 22.00 KOMERCJA
05.07 - godz 13.00-13.45 nieczynny - rezerwacja dla TKACZ
po 6 lipca basen CZYNNY od 7.00 do 22.00
PRZERWA TECHNOLOGICZNA SIERPIEŃ OD 30 LIPCA DO 17 SIERPNIA - BASEN ZAMKNIĘTY


GODZINY OTWARCIA BASENÓW w Tomaszowie Mazowieckim
MAJÓWKA - ZŁOTA RYBKA
1 MAJA – 15.00 – 22.00
2 MAJA – 7.00 – 22.00
3 MAJA - ZAMKNIĘTY
4, 5, 6 MAJA - 7.00 – 22.00

12 NA FALI
1, 2 MAJA – 10.00 – 18.00
3 MAJA - ZAMKNIĘTY
4, 5, 6 MAJA - 10.00 – 18.00W CZASIE FERII W TYGODNIU
WEJCIA KOMERCYJNE  7.00 - DO 9.00
I OD  13.00 - DO 22.00


CZAS WEJść† NA BASEN!!!!!!!

jeśli dojdzie do awarii systemu kasowego na basenie,
które wymusi uźycie kasy fiskalnej

> wejś›cia na basen tylko w "okrągłe" godziny
> wejś›cie 5 minut przed czasem a wyjś›cie z basenu po 45 minutach
____________________________________

W czasie wakacji i ferii dla grup zorganizowanych wejścia
w godzinach  8.00 - 9.00 oraz 13.00 - 14.00
po uprzednim ustaleniu terminów z kierownictwem basenu /REZERWACJA/
______________________________________________________________
DNI POWSZEDNIE - W CZASIE TRWANIA ZAjęć† DYDAKTYCZNYCH
/ WRZESIEу - CZERWIEC/ basen czynny:
8.00   - 16.00 - szkoły -zajęcia dydaktyczne
16.00 - 18.00 - stowarzyszenia i szkoły pływackie - nauka pływania
18.00 - 22.00 - odpłatnie dla wszystkich chętnych

SOBOTY NIEDZIELE ,święta , FERIE i WAKACJE:

7.00 - 22.00 - odpłatnie dla wszystkich chę™tnych

WYLĄ„CZANIE BASENU Z OGÓLNEGO DOSTʘPU:
 
BASEN ZAMKNIETY - wykupione godziny przez zakłady pracy 
W SOBOTY W GODZINACH     10.00-11.00 
W NIEDZIELE W GODZINACH  10.00-11.00
W SOBOTY w godzinach 8.00 - 9.00  - wyłą…czony zostaje  basen rekreacyjny

------------------------------------------------------------------- 
SIŁOWNIA CZYNNA:

Wtorek - pią…tek  15.30 - 21.30
Soboty 9.00-16.30


                                    KOMUNIKATY

  
Zmiany w weś›ciach na basen do koń„ca 2018r.
 


1 maja  czynne od 15.00 do 22.00

2 maja €“ czynne od 7.00 do 22.00

3 maja - nieczynne – święto


od 28 lipca  go 18 sierpnia - nieczynne€“ przerwa technologiczna

15 sierpnia- nieczynne – święto
31 października  - komercja 7.00 -15.00 oraz 18.00-22.00
1 listopada -basen
zamkniety
11 listopada - basen czynny od 15.00
24- 25 grudzień zamkniety
27 grudnia - czynny od 15.00
27-28 grudnia - czynny 7.00-22.00
29 grudzień basen czynny do 15.00
31-grudnia do 1 stycznia zamkniety


OTYLIADA REGULAMIN

Autor wowo56 dnia 07 marzec 2018

   REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO „OTYLIADA’2018” 1. Organizatorem V Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada’2018” jest Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” w Myszkowie.  
2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.
3. Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 15.11.2017r. rozpoczynają się 10.03.2018r. o godz. 18.00 i kończą 11.03.2018r. nie później niż o godz. 6.00.
4. Zapisy do udziału w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl w okresie od 20 listopada 2017r. do 11 lutego 2018r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia, a także wniesienie opłaty (przelew) za udział w imprezie. W dniu imprezy zgłoszenia udziału odbywają się na pływalniach uczestniczących w „OTYLIADZIE '2018”

5. Opłata za udział w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 13 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną i 18 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

6. Wszyscy biorący udział w „Otyliadzie’2018” są ubezpieczeni od NW.

7. Każdy z uczestników „Otyliady'2018”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na której uczestniczy w maratonie, oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
9. Każda pływalnia na której odbywać się będzie V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

10. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
11. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią     Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
12. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca (medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi. Regulamin nie przewiduje zajęcia ex aequo miejsc medalowych.
13. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogą one być dłuższe niż 15 minut.
14. Każdy uczestnik V Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin pływalni).

15. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak deski, koła czy pianki.
16. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego.
17. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów (wzór w załączeniu), zawierający obok imion i nazwisk uczestników także dystans jaki przepłynęli i czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najliczniejszej rodziny (jeżeli rodzina liczy 5 osób i powyżej, a także jej łącznego dystansu) oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika, Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny od zakończenia zawodów do organizatora Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego – Stowarzyszenia Osiedlowego „Podlas” na adres mailowy: wyniki@otyliada.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na stronie www.otyliada.pl, Facebooku i przekazania ich mediom.  
18. Wszyscy uczestnicy „Otyliady’2018” otrzymają identyfikator i certyfikat uczestnictwa, mini-medal, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny (liczące co najmniej pięć osób).

19. W czasie trwania V Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych „Otyliady’2018” umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie.  
Wersja do druku

otyliada 2018

Autor wowo56 dnia 07 marzec 2018

(lista uczestników z Biura Organizacyjnego "OTYLIADY" z dopisanymi uczestnikami, którzy zgłosili się dodatkowo na pływalni)
   godzina startu
LPIMIĘNAZWISKOod
1JAROSŁAWFURMANIAK18,00
2TATIANAKORONA18,00
3TOMASZKRAWCZYK18,00
4KRZYSZTOFANDLET18,00
5FILIPNOWAKOWSKI 18,00
6TOMASZ JAKUBOWSKI18,00
7KAROLKUGIEL18,00
8ADAMPIETRZYKOWSKI18,00
10PAWEŁBRÓDKA18,00
11FILIPGASIOROWSKI18,00
12MARIUSZGASIOROWSKI18,00
13MICHALINAJASIŃSKA18,00
14TOMASZKOCIK18,00
15KRZYSZTOFKORONA18,00
16ZUZANNAJASIŃSKA18,00
17AGNIESZKA GASIOROWSKI18,00
18MAKSYMILIAN GĄSIOROWSKI18,00
19JULIAPAWLIK18,00
20KAROLPAWLIK18,00
21OLWIERJAWORSKI18,00
22PIOTRSZULCZYK19,00
23JOANNASZULCZYK19,00
24PAULONA BLEWĄSKA19,00
25ŁUKASZDOROZIŃSKI19,00
26PIOTRNOWAKOWSKI 19,00
27SZYMONSTRZELECKI19,00
28KAJETANWRONISZEWSKI19,00
29BORYS WRONISZEWSKI19,00
30ZUZANNAGUŚĆ19,00
31ROBERTGUŚĆ19,00
32MARIKALESIEWICZ19,00
33AMELIALIS19,00
34OLIWIA MICHALSKA19,00
35ZOFIAOKUPNIK19,00
36WIKTORSTARYŃSKI19,00
37JAKUBSZCZUR19,00
38ŁUKASZZIEJA19,00
39MICHAŁZIĘTKOWSKI19,00
40MILENAZWOLIŃSKA19,00
41IZABELAŻACZEK19,00
42ALEKSANDRAGROSS20,00
43ELIZAGROSS20,00
44MAGDALENA GROSS20,00
45PAWEŁ HORBACZEWSKI20,00
46MARTYNAMIELICKA20,00
47ŁUCJAMIELNICKA20,00
48NIKODEMMIELNICKI20,00
49ANNASMEJDA20,00
50MATEUSZTOKARSKI20,00
51ILONAWRONKOWSKA20,00
52KONSTANTYWRONKOWSKI20,00
53MAREKKUBIAK21,00
54KRYSTIANLIS21,00
55MARIUSZLISIEWSKI21,00
56BARTOSZOSTROWSKI21,00
57MATEUSZPAJĄK21,00
58FILIPSTARYŃSKI21,00
59BARTOSZCYNIAK22,00
60DANUTAKOWCZUR24,00
Wersja do druku

OTYLIADA 2017

Autor wowo56 dnia 08 marzec 2017
[html]
 
LISTA STARTOWA – czas startu  
LPIMIĘNAZWISKOwiekod
1KAROLPAWLIK318,00
2JANPAWLIK2418,00
3KRZYSZTOFSTAŃDO2318,00
4MałgorzataGrabowska3018.00
5MICHALINAJASIŃSKA1118.00
6ZUZANNAJASIŃSKA1318.00
7KacperKocięba1218.00
8WERONIKAKOMOROWSKA218.00
9JAKUBKOMOROWSKI1418.00
10BARTŁOMIEJLASOTA1218.00
11MikołajMirończuk1118.00
12ZofiaOkupnik1218.00
13JuliaPawlik1018.00
14ZuzannaRaszdorf1218.00
15MajaRaszdorf918.00
16MaciejStanek1018.00
17TOMASZZAJĄC2418.00
18IZABELAŝACZEK 18.00
19AgnieszkaGąsiorowska3919.00
20DanielGąsiorowski3719.00
21MariuszGąsiorowski4319.00
22MaksymilianGąsiorowski819.00
23FilipGąsiorowski1519.00
24TOMASZJAKUBOWSKI4119.00
25TomaszKocik2419.00
26KrystianLis3619.00
27AmeliaLis1119.00
28OLIWIA MICHALSKA1319.00
29ArturMierzwa2319.00
30MATEUSZPAJĄK1919.00
31AmeliaRajska1219.00
32MarcinRajski3919.00
33StanisławSzepietowski1119.00
34SebastianSzepietowski919.00
35JoannaTwardowska1319.00
36PiotrTwardowski3419.00
37JuliaWoicka1119.00
38AleksanderWoicki1319.00
39MarcinWoicki3819.00
40IlonaWronkowska4119.00
41KonstantyWronkowski7019.00
42KrzysztofAndelt4520.00
43PaulinaBlewąska2720.00
44WojciechBogacki1720.00
45JAROSŁAWFURMANIAK4520.00
46MichałJucha4120.00
47TatianaKorona5020.00
48DanutaKowczur5720.00
49TomaszKrawczyk3820.00
50LUCJAMIELNICKAOFICJALNE WYNIKI MARATONU NOCNEGO
"OTYLIADA" 2014r.

 LISTA STARTOWA  
LPIMIĘNAZWISKOwynik w metrach
    
1KrzysztofAndelt11300
2NadiaArkuszyńska3250
3MilenaArkuszyńska450
4BeataArkuszyńska8000
5PawełArkuszyński3000
6RajmundArkuszyński400
7StanisławaBogacka525
8WojciechBogacki1050
9WaldemarBojarczuk5000
10MariuszBorkowski400
11KacperBorkowski5000
12Mariusz Bykowski11050
13OliwiaChmielewska2250
14WiktorChmielewski4150
15KacperCiesielski5500
16BartoszCyniak10000
17WiktorDaroch18500
18DamianDziubecki1000
19KrzysztofDziubek21150
20EmiliaFijałkowska10000
21FilipGąsiorowski6000
22TomaszGoĹşdzik2000
23Dobromiła Grzmiączka 10000
24DawidJustyna2950
25DamianJustyna10000
26AdamKałuża5000
27DanielKaraszewski17100
28AlbertKołodziejczyk7000
29ErnestKołodziejczyk2000
30DanutaKowczur6000
31GabrielaKozłowska9000
32MonikaKozłowska7000
33ZbigniewKozłowski15300
34PiotrKozłowski6500
35MajaMusik3800
36KarolinaNowicka3600
37ElĹźbietaNowicka6050
38JakubOgłuszka6000
39FilipOkupnik5750
40MateuszOłownia6000
41AnastazjaPawlik12500
42ŁukaszPawlik3300
43MariuszPietrzyk8000
44KingaPrzybysz4300
45MarcinRajski8000
46KrystynaRybak1750
47CzesławRybak2950
48PatrykRzepecki10000
49Bartłomiej Składowski5000
50ArturSzeferkiewicz5000
51AmeliaSzperna4500
52AgnieszkaSzperna4500
53HubertSzperna5800
54HubertŚwiech3000
55CezaryŚwiech10150
56WojciechTwardoń10100
57MarikaWieczorek10800
58EwaWonko7000
59KonstantyWronkowski1650
60AdriannaZakrzewska4000
61ElĹźbietaZakrzewska6050
62IreneuszZakrzewski10000
63MichałZiętkowski12000
64MarekZwolski10500
65IzabelaĹťaczek3650
66MichałŻyrek14650
67BartłomiejŻyrek12100
68WiktorĹťyrek7400
    
Wersja do druku

OTYLIADA - ZASADY

Autor wowo56 dnia 25 luty 2014

  REGULAMIN PRZEPROWADZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO „OTYLIADA 2014” NA BASENIE „ZŁOTA RYBKA”    

Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie. Jej adresatami są osoby, które nie uprawiają pływania wyczynowo. Maraton nie ma na celu bicia rekordów, lecz miłe sportowe spędzenie czasu w rodzinnej atmosferze:))

1.     Zawody rozpoczynają się 1.03.2014r. o godz.  18.00 i kończą 2.03.2014r. o godz. 6.00 na wszystkich pływalniach uczestniczących w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
2. 
Wszyscy uczestnicy Otyliady 2014 są ubezpieczeni od NW, dlatego też po zamknięciu listy uczestników nie ma możliwości dopisywania uczestników lub zmian.

3.     Każdy z uczestników „Otyliady 2014”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na której uczestniczy w maratonie oraz  stanie zdrowia pozwalającym na udział w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji. 

4.     Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
5.    Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi.
6.    Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody.
7.    Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady” na poszczególnych torach pływalni wpisując czas i dystans.
8.    W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, mogą po konsultacji z Sędzią Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończenie jego udziału w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.


9.    Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków.
10.Kierunek poruszania po prawej stronie toru -  ruchem kierują sędziowie torowi.
11.Zabrania się skoków do basenu.
12.Start od strony okien - okna na DK Tkacz.
13.W związku z tym że nie znamy możliwości pływackich uczestników, należy zachować ostrożność przy wyprzedzaniu, być wyrozumiałym dla innych uczestników imprezy.


14.Każdy uczestnik Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku /organizator zabezpieczy czepek z numerem startowym.

15.Uczestnicy pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego- /wstępny podział startowy poniżej/

16.Wszyscy uczestnicy „Otyliady 2014” otrzymają certyfikat uczestnictwa, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny.
17.
W trakcie pływania punktowane są 2 wejścia (czyli 1 wyjście:), czas przerwy dowolny /np.: na spożycie posiłku, / zgłasza ten fakt sędziemu torowemu i oczekuje później na miejsce na torze;

18.Ilość osób pływających na torze, zależny jest od możliwości basenu i decyzji sędziego torowego. 19.Wejście na płytę basenu tylko przez szatnie.
20.Oczekujący przebywają w holu lub na trybunie.
21.Posiłki będzie mona spożywać obok pokoju socjalnego z linia suszarek.

22.W czasie imprezy uczestnicy mogą korzystać z atrakcji basenu.  

kierownictwo basenu ZS4 – „ZŁOTA RYBKA”  
Wersja do druku
Idź do strony       >>